Lämpimät kiitokset 

kaikille Tuulaa äänestäneille 

ja vaalityötä tehneille!