Hämeenlinnan vuoden 2017 tilinpäätös

Hämeenlinnan kaupunginvaltuusto käsitteli ja hyväksyi maanantaina 11.6. vuoden 2017 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä myönsi vastuuvapauden kaupunginhallitukselle ja kaupunginjohtajalle. Vuoden tulos oli erinomainen (5,5 miljoonaa ylijäämäinen), jonka myötä pystyttiin kattamaan kertyneet alijäämät.
Muttei niin positiivista, ettei parannettavaakin ole. Lasten, nuorten ja perheiden pahoinvointi lisääntyy ja se näkyy sivistys- ja hyvinvointilautakunnan sekä sosiaali- ja terveyslautakunnan menoissa. Kouluohjaajien määrää oli suunniteltu vähennettäväksi, mutta todellisuudessa heitä tarvitaankin enemmän. Erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden määrä on maan keskiarvoa suurempi ja siitäkin huolimatta moni tukea tarvitseva oppilas saa liian vähän tukea.
Lastensuojelumenot karkaavat käsistä, vaikka rakenteita on uudistettu ja kehitetty. Kaupunkiin ei ole saatu rekrytoitua riittävästi sosiaalityöntekijöitä ja heidän vaihtuvuutensa on ollut suurta. Tilanne on lähes kestämätön. Uusien sosiaalityöntekijöiden saamiseksi tarvitaan palkkaetujen lisäksi muita houkuttimia. Yhtenä uutena työskentelytapana on aloitettu tiimityöskentely, jossa sosiaalityöntekijä, sosiaaliohjaaja ja perheohjaaja toimivat yhdessä. Tämän avulla kyetään jakamaan työtaakkaa ja turvaamaan palveluja silloinkin, jos joku tiimin työntekijöistä on esimerkiksi sairaana. Tiimityö ja yhteisen kokemuksen käsittely ja jakaminen vähentää työn kuormittavuutta ja parantaa työviihtyvyyttä.
Pohdittavaksi jääkin, miten julkiset palvelut pystytään takaamaan. Korotetaanko veroja, supistetaanko palveluja vai tehdäänkö lisää rakenteellisia muutoksia? Veronkorotus ei saisi olla ensisijainen ratkaisu, mutta on yksi keino mahdollistaa kohtuuhintaiset, julkiset palvelut. Palvelujen heikentämiseen ei myöskään tule ryhtyä. Rakenteita on kehitetty jo vuosia, löytyykö niistä enää kehittämisvaraa? Ennaltaehkäisevään työhön panostaminen ja asiakkaan palvelutarpeen huolellinen arviointi ovat ensisijaisen tärkeitä vakaan taloudenkin näkökulmasta. Mielestäni ennaltaehkäiseviin palveluihin panostaminen on yksi keskeisimmistä hyvän tulevaisuuden avaimista. Kustannukset ovat aluksi suuret, mutta maksavat vähitellen itsensä takaisin alentuneina erityispalvelujen käyttökustannuksina. Enää emme voi odotella, nyt on aika toimia!
Useita Hämeenlinnan julkisia rakennuksia vaivaa sisäilmaongelmat, kuten muuallakin Suomessa. Sillä on terveydellisten seikkojen lisäksi suora vaikutus työviihtyvyyteen. Korjaustarve on suuri, eivätkä pienet paikkaukset enää riitä. Mielestäni on turha korjata huonokuntoista vanhaa, koska siitä ei todennäköisesti saa pitkäikäisesti käyttökelpoista. Tästähän meillä on jo kokemuksia usean yläkoulun osalta. Tarvitaan siis uusia, hyväkuntoisia rakennuksia. Ja ennen kaikkea tarvitaan ennakointia, järkevää pitkänlinjan suunnittelua ja vastuullisia päätöksiä. Suurien, kalliiden investointien kohdalla päätökset eivät saa vaihdella valtuustokausittain. Suunnittelukin maksaa ja turhan työn tekeminen laskee työmotivaatiota.Kuten moni valtuutettu eilen totesi, kaupungin työntekijät ovat tehneet sitoutuneesti työtä ja omalta osaltaan mahdollistaneet hyvän tuloksen. Olen täysin samaan mieltä.
Arvostakaamme siis toinen toisiamme, yhdessä olemme enemmän.

Kirsti Suoranta
Kirjoittaja on hämeenlinnalainen erityisluokanopettaja, kaupunginvaltuutettu sekä Hämeenlinnan Työväenyhdistyksen puheenjohtaja.