Kirsti Suoranta: Sd-valtuustoryhmä kaipaa neuvolapsykologia ja lisää resursseja lastensuojeluun

Hämeenlinnan kaupunginvaltuuston kokous 8.10.2018 oli yllättävän lyhyt ja kesti alle puoli tuntia. Listalla oli etupäässä valtuustolle tiedoksi -pykäliä, joiden asioita on käsitelty jo useamman kerran.
Useimmat pykälät hyväksyttiin ilman puheenvuoroja. Edes vuoden 2018 talouden toteutuminen ja ennuste koko vuoden tuloksesta 31.8.2018 tilanteen mukaan ei aikaansaanut yhtään puheenvuoroa. Myös asemakaava nro 2521, Hätilä II, hyväksyttiin ilman puheenvuoroja.
Valtuustoryhmämme tekemä aloite neuvolapsykologin palkkaamisesta puhutti tänä iltana eniten ja siitä käytettiin useampi puheenvuoro. Omassa puheenvuorossani totesin, että on tietenkin harmillista, ettei meillä ole tällä hetkellä varaa panostaa tähän ennaltaehkäisevään palveluun ja palkata neuvolapsykologia. On kuitenkin välttämätöntä, että ensi vuonna resurssoidaan lastensuojeluun, jossa tilanne on edelleen haasteellinen. Huonosti voivien lasten, nuorten ja lapsiperheiden tilanteeseen pitää saada tilannemuutos, joten määrärahojen kohdentaminen lastensuojeluun on hyvä ja viisas valinta.
Neuvolapsykologin ja aiemmin tekemämme aloitteen pohjalta lastenpsykiatrin palkkaaminen pidetään mukana lasten ja nuorten palveluiden rakennemuutoksen valmistelussa. Tavoitteena on sosiaalisen tuen palveluiden muuttaminen niin, että käytettävissä olevat resurssit saataisiin madollisimman tarkoituksenmukaiseen ja tehokkaaseen käyttöön. Muutoksessa huomioidaan nykyiset käytettävissä olevat resurssit, niiden kohdentaminen ja mahdollisten uusien toimintatapojen ja työntekijöiden tarve. Kaikki valtuutetut ovat pitäneet näitä tekemiämme aloitteita hyvinä ja osoittaneet tahtonsa saada lasten, nuorten ja perheiden asiat kuntoon. Näin teemme työtä tasa-arvoisemman ja oikeudenmukaisemman huomisen puolesta.
Vihreän valtuustoryhmän aloite lukudiplomin kehittämisestä koettiin sekin hyvänä; lukemaan kannustaminen kannattaa aina.
Kaupunginvaltuusto kokoontuu seuraavan kerran maanantaina 12.11. Silloin päätetään vuoden 2019 budjetista.
Kirsti Suoranta

Kirjoittaja on erityisluokanopettaja, kaupunginvaltuutettu ja Hämeenlinnan Työväenyhdistyksen puheenjohtaja