Kuntavaaliohjelma 2017

Sosialidemokraatit uudistamassa Hämeenlinnaa


Uusi Hämeenlinna asukkaiden kaupunkiSosiaali- ja terveyspalvelut


Hämeenlinnassa on turvattava yhdenvertaiset ja laadukkaat palvelut. Kolmannen sektorin täydentävä toiminta pidetään kiinteästi mukana. Toimintaa tuetaan pitämällä tilavuokrat kohtuullisina.

Rakennetaan sujuva toimintamalli perusterveyden hoidosta erikoissairaanhoitoon. Hyödynnetään sähköisiä palveluja ja huomioidaan sosiaali- ja terveyspalvelujen eheä palveluketju. Olemme mukana Sote - uudistuksen toteutukseen valmistavassa maakunnallisessa Oma Häme -hankkeessa.

Hämeenlinnassa tulee varmistaa keskussairaalan nykyisen tasoiset päivystyspalvelut ja keskussairaalan toimintaa tulee kehittää yhteistyössä yliopistosairaalan ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Tavoitteena on tarkoituksenmukainen työnjako ja toimiva verkosto.

Perusterveydenhuollon toiminnan edellytykset turvataan.

Ikäihmisten hoidon palvelu- ja hoitoketjujen on oltava saumattomia, joustavia ja turvallisia.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden asiakasmaksut pidetään kohtuullisina, jotta jokainen pääsee terveydenhuollon ammattihenkilöstön vastaanotolle ja saa tarvitsemansa hoidon.

Työntekijöiden täydennyskoulutus turvaa toimivat ennaltaehkäisevät palvelut.

Sivistys ja hyvinvointi


Kaikille hämeenlinnalaisille lapsille on turvattava oikeus hyvään varhaiskasvatukseen sopivankokoisessa ryhmässä.

Perusopetuksen on taattava lapsille ja nuorille yhdenvertaiset kasvu- ja kehitysmahdollisuudet.

Kasvatuksessa ja opetuksessa huomioidaan opetussuunnitelmauudistukset. Olemme mukana kansallisessa kehittämistyössä.

Jokaisen hämeenlinnalaisen nuoren tulee saada peruskoulun jälkeen opiskelupaikka lukiossa tai ammatillisessa koulutuksessa. Koulutuskeskus Tavastian toiminta turvataan.

Entistä kiinteämpää työelämäyhteistyötä on kehitettävä oppilaitosten ja alueen työpaikkojen kanssa.

Kirjastoja ja kirjastoautoja tulee kehittää monitoimipisteiksi ja kohtaamispaikoiksi.

Monimuotoiset, kohtuuhintaiset liikunta- ja kulttuuripalvelut kuuluvat kaikille hämeenlinnalaisille.

Työllisyys ja elinkeinot


Tulevaisuuden Hämeenlinnassa on huomioitava asukkaiden sujuva, ihmisläheinen arki. Tavoitteena on asukasluvun, talouden ja työllisyyden kasvu, joilla turvataan kaupungin talouden tasapaino.

Hämeenlinnan kaupunki on luotettava ja joustava kumppani yritysten elinvoimaisen toimintaympäristön rakentamisessa. Haluamme varmistaa osaavan henkilöstön ja yrityspalvelujen kohtaamisen työelämän tarpeita vastaaviksi.

Panostamme nuorten työllistymiseen ja tuemme nuorten arjessa selviytymistä. Opintojensa päättäneiden ja ammattiin valmistuneiden nuorten osaaminen on hyödynnettävä osana Hämeenlinnan elinvoiman kehittämistä.

Ehkäisemme pitkäaikaistyöttömyyttä ja autamme vaikeasti työllistyviä työelämään.

Panostamme kaupungin henkilöstön työssä jaksamiseen ja osaamiseen sekä työyhteisöjen kehittämiseen.

Kaupunkirakenne


Hämeenlinnan asuinalueita ja niiden palveluja tulee kehittää yhdessä asukkaiden kanssa asukkaita aktiivisesti kuunnellen.

Kaavoituksella ja kunnallistekniikan toteutuksella tulee luoda edellytyksiä asukkaiden hyvälle ja turvalliselle elämälle sekä valmiudet yrityksille asettua Hämeenlinnaan.

Kaupunkikeskustan elävöittämiseksi kaupunkiin tarvitaan uusia yrittäjiä sekä nykyaikaisia ja haluttavia liiketiloja mm. ykköskorttelin kehittämisen kautta. Tässä yhteydessä tulee huomioida myös Reskan perusparannus.

Keskustan kaupunkirakennetta tulee tiivistää mm. Aseman- ja Engelinrannan kaavoituksen toteutuksessa.

Hämeenlinnassa tarvitaan kohtuuhintaisia vuokra-, omistus- ja opiskelija - asuntoja.

Palvelujen kehittäminen ja turvaaminen koko kaupungin alueella on tärkeää, esimerkiksi hyvinvointikeskusten rakentaminen.

Esteettömyys on turvattava liikkumisessa ja rakentamisessa. Toimivalla joukkoliikenteellä saadaan aikaan sujuva liikkuminen junalla, bussilla tai Kyydittämön yhteiskuljetuksin. Turvallinen liikkuminen huomioidaan myös kuntakeskuksissa. Pyöräteiden rakentaminen kaikista kaupunginosista aina Lammilta Renkoon on pitkän ajan tavoite.

Seudullinen yhteistyö kehittää uusia toimintamalleja ja keventää kustannuksia.