Hämeenlinnan Sosialidemokraatit toteuttavat ja edistävät tasa-arvoa ja oikeudenmukaisuutta. Kunnallisjärjestö kokoaa yhteen Hämeenlinnan alueen yhdeksän SDP:n puolueosastoa. Tavoitteena on lisätä kuntalaisten hyvinvointia ja edistää kunnalliseen ja valtiolliseen päätöksentekoon osallistumista.

SDP Hämeenlinna kaupunkistrategia 2018 - 2021

Hämeenlinnan Sosialidemokraatit

Uusi Hämeenlinna – asukkaiden kaupunki

Eriarvoistumisen pysäyttäminen

Laadukas varhaiskasvatus ja opetus kaikilla opetusasteilla
- subjektiivinen päivähoito-oikeus säilytetään
- varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen ryhmäkokoja ei kasvateta
- opetusta lisätään yksi viikkotunti matematiikassa
- englannin opetus aloitetaan jo 1. luokalla
- henkilöstömäärän riittävyydestä huolehditaan
- koulutettu kasvatus- ja opetushenkilöstö

Nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen
- nuorisotyöntekijä ja kouluterveydenhoitaja on tavattavissa jokaisella kaupungin yläkoululla päivittäin
- etsivä nuorisotyön eli ENO:n kehittäminen ja palvelun jatkuvuuden turvaaminen
- yhteistyö ja toiminnan kehittäminen nuorten palvelupisteen, Ohjaamon, (nuorisotyö, oppilaitokset,
terveyspalvelut, sosiaalitoimi ja TE-toimisto) kanssa

Ikäihmisten palvelut
- ikäihmisten mielipiteiden ja toiveiden kuuleminen ja huomioiminen sekä terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen ohjatulla toiminnalla
- kokonaisvaltainen ikäihmisten palvelupiste, esimerkiksi ”Ohjaamo”

Vammaispalvelut
- yhdenvertaisuuden toteuttaminen ja lakimääräisten aikataulujen sekä palvelujen seuranta, toteutuminen ja toteuttaminen 

Hämeenlinnalaisten hyvinvointi- ja terveyserojen pienentämin
- asiakasmaksut sosiaali- ja terveyspalveluihin pidetään kohtuullisina
- henkilöstöresurssin riittävyydestä huolehditaan
- tarveharkintaiset asiakasmaksuvapautukset ovat käytössä
- ilmainen ehkäisy alle 25-vuotiaille

Hämeenlinnasta elinvoimainen asumiskaupunki

Asukkaiden sujuva ihmisläheinen arki
- palveluverkkoinvestoinnit viipymättä liikkeelle
- asukas- ja kyläyhdistystoiminnan vahvistaminen
- turvataan liikunta- ja kulttuuripalvelut lähipalveluina

Hämeenlinnassa on työntekijää ja työnantajaa palvelevat joustavat työllisyystoimet
- työelämäyhteistyö; joustava tonttipolitiikka yrityksille ja hyvä työpaikkaomavaraisuus
- oppilaitosten ja työelämän yhteistyön lisääminen
- määräaikaisten työsuhteiden turha ketjuttaminen on estettävä
- koulutusmäärärahat turvattava kaikilla tehtävätasoilla
- työterveys kuntoon
- kiinteä yhteistyö paikallisten ammattiyhdistysliikkeen toimijoiden kanssa
- seudullinen yhteistyö

Kaupunkirakenteen kehittäminen

Kaupunkirakenteen kehitystyötä ohjataan kaavojen avulla
- aktiivisella ja järkevällä maanhankinnalla luodaan edellytykset asuin- ja elinkeinoalueiden laajentumiselle
- rakennetaan nykyisten rakennusmääräysten mukaisesti ja huolehditaan riittävästä rakennuspaikkavalvonnasta
- pitäjien kaavojen päivittäminen
- esteetön HämeenlinnaHämeenlinnan Sosialidemokraattinen Kunnallisjärjestö ry

Kestävä kehitys
- rakennusten käyttöaikaisella kunnossapidolla huolehditaan kiinteistöjen säilymisestä terveinä, turvallisina ja energiatehokkaina
- joukko- ja kevyenliikenteen toimivuuden ja kilpailutuksen seuranta
- kaupungin kiinteistöille kuntohuoltosuunnitelmien laatiminen
- korjaus- ja käyttökelvottomien rakennusten purkaminen