KUNTAVAALIT 2021

Hämeenlinnasta Suomen paras kotikunta 

Hämeenlinnan Sosialidemokraatit ovat asettaneet tavoitteet vaalikaudelle 2021-2025. Niiden ydin on tehdä Hämeenlinnasta Suomen paras kotikunta, asukkaiden kaupunki, jossa pidetään huolta kaikenikäisistä. Keskeistä on myös monimuotoisesta ympäristöstä huolehtiminen. Palveluita tulee tarjota kaikille asukkaille tasavertaisesti asuinalueesta riippumatta. Esteettömän kaupunkiympäristön tulee tarjota kaikille saavutettavia ja soveltuvia matalankynnyksen liikunta- ja kulttuurimahdollisuuksia. 
    Sosialidemokraatit asettavat tavoitteekseen kaupungin talouden tasapainon sekä sujuvan yhteistyön kaupungin ja yritysten kesken. On tärkeää, että keskitytään välttämättömiin ja kaupungin kehittämisen kannalta keskeisiin investointeihin ja vahvistetaan seudullista elinkeinopolitiikkaa. Kaupungin tulee myös tukea aktiivisesti nuorten ja vaikeavammaisten työllistymistä sekä turvata palvelut pitkäaikaistyöttömille. Työllisyyden kuntakokeilun avulla yhteistyönä oppilaitosten ja TE-keskuksen kanssa rakentuu valmistuvalle nuorelle henkilökohtainen työnhaun malli. 
    Hyvinvoivat kaupunkilaiset tarvitsevat oikea-aikaista, selkeää ja monipuolista viestintää, jolla voidaan lisätä asukkaiden luottamusta tehtäviin päätöksiin. Asukkaita tulee kannustaa ilmaisemaan mielipiteensä ja olemaan mukana kaupungin kehittämisessä. 
    Konkreettisina tavoitteita ovat mm. hoitopolkujen kehittäminen perusterveydenhuollosta erikoissairaanhoitoon. Ikäihmisille mahdollistetaan kuntouttava päivätoiminta ja heidän yksinäisyyttään torjutaan yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa. Lasten ja nuorten eriarvoistumista torjutaan tarjoamalla matalan kynnyksen tukipalveluja ja kehittämällä asiantuntijaverkostoa. Kaavoituksessa huomioidaan erilaiset asumismuodot ja riittävät lähipalvelut koko kaupungin alueella. 
    Hiilineutraalin Hämeenlinnan toteutuminen edellyttää mm. julkisen liikenteen käytön lisäämistä, johon asukkaita kannustetaan toimivia palvelulinjaverkostoja ja liityntäpysäköintipaikkoja lisäämällä sekä keskusta-alueen kevyenliikenteen väylien kehittämisellä. 


Vaalipäällikkö ja vaalityöryhmät
- Kunnallisjärjestön vaalipäälliköksi on nimetty Kirsti Suoranta.
- Vaalipäällikkö toimii vaalityöryhmän puheenjohtajana ja muut jäsenet ovat: Mika Einiö, Mia Heinonen, Erkki Nurminen ja Mirja Piiroinen. Lisäksi vaalityörymään kuuluvat Kunnallisjärjestön pj Irja Appelroth, varapj Kari Johansson, vientintätyöryhmän pj Sulevi Pellinen ja talkootyöryhmän pj Veijo Virtanen.
Kolmas vaalityöryhmän alatyöryhmä on ohjelmatyöryhmä, jota vetää vaalipäällikkö.

Vaalityöstä
Vaalityön päälinjat; tavoitteena monipuolinen täysi lista ja ykköspaikka Hämeenlinnassa, ehdokkaita kaikista puolueosastoista ja  kansantajuinen, ymmärrettävä vaaliohjelma.
Onnistumisen edellytyksenä on monipuolisen ehdokaslistan lisäksi saumaton yhteistyö kunnallisjärjestön ja kaikkien puolueostojen kesken sekä onnistunut viestintä ja mainonta, jossa hyödynnetään digitaalisuuden mahdollisuudet monipuolisesti.Vaalipäivä
Vaalipäivä on 18.4.2021 ja ennakkoäänestys kotimaassa 7.-13.4.2021.
Tulokset vahvistetaan 21.4. ja uudet valtuustot aloittavat työnsä 1.6.2021.


Haluatko tulla ehdokkaaksi?


Haluathan olla mukana vaikuttamassa, tule siis SDP:m listalle kuntavaaliehdokkaaksi.
Alla olevasta linkistä löytyy lomake, jolla voit ilmoittautua ehdokkaaksi.Toimita täytetty lomake kunnallisjärjestön sihteerille Mia Heinoselle, miatheinonen(at)gmail.com
Halutessasi voit myös pyytää lomakkeen Mialta tai omalta yhdistykseltäsi paperisena ja se löytyy myös SDP:n sivulta Kuntavaalit-kohdasta.
https://sdp.fi/wp-content/uploads/2020/01/Ehdokassuostumus-ja-sitoumus-kuntavaalit2021.pdf

Voit myös antaa meille vinkkejä hyvistä ehdokkaista!

Vaalipäällikönä toimii Kirsti Suoranta, jonka tavoitat numerosta 045 277 1999 tai sähkököpostitse osoitteesta kirsti.suoranta@gmail.com


Työryhmät vievät vaalityötä eteenpäin

Koronarajoitukset keskeyttivät tilaisuuksien järjestämisen joulukuun aikana, mutta vallityö jatkuu eri työryhmissä ja ehdokashankinnassa. Ehdokkaita on enimmillään mahdollista nimetä 76. Tästä määrästä on yli puolet jo ilmoittaunutunt. Mukaan mahtuu vielä.

Vaalityötä koordinoi vaalityöryhmä. Siihen kuuluvat kunnallisjärjestön hallituksen puheenjohtajat ja muutama hallituksen jäsen sekä alatyöryhmien puheenjohtajat ja vaalipäällikkö:

Irja Appelroth, HTY
Mika Einiö, HTY
Mia Heinonen, HTY
Kari Johansson, Kalvolan Sosialidemokraatit
Erkki Nurminen, Hauhon Työväenyhdistys
Pentti Nyholm, Viisarin Sosialidemokraatit
Sulevi Pellinen, HTY
Mirja Piiroinen, Tuuloksen Alku Työväenyhdistys
Kirsti Suoranta, HTY, puheenjohtaja
Veijo Virtanen, Idänpään Työväenyhdistys

Kuntavaaliohjelmaa työstävä ohjelmatyöryhmä on aloittanut toimintansa. Ryhmä pohtii ja kirjaa tulevan vaalityön keskeisiä sisältöjä ja kärkiteemoja. Tavoitteena on, että vaaliohjelma on valmis syyskuun puolivälin paikkeilla. Ohjelmatyöryhmään kuuluvat:

Jukka Jokinen
Anne Laatikainen
Heidi Leinonen
Tiia Nurminen
Pentti Nyholm
Piia Olkinuora
Marita Pekkarinen
Pirjo Sandelius
Kirsti Suoranta, puheenjohtaja
Timo Viitanen

Ohjelmaluonnokseen pyydetään työn edistyessä kommentteja muun muassa kunnallisjärjestön hallitukselta ja sosialidemokraattien valtuustoryhmältä. Vaalipäällikkö tulee pyydettäessä syksyn aikana kertomaan vaaliohjelmasta yhdistysten kokouksiin.

Viestintä on ensiarvoisen tärkeää. Tavoitteena on monipuolinen, selkeä viestintä. Viestintään liittyvistä asioista voit kysellä viestintätyöryhmän 
puheenjohtaja Sulevi Pelliseltä: sulevi.pellinen(at)proviestinta.fi

Ryhmän jäsenet ovat:

Annika Appelroth
Irja Appelroth
Sulevi Pellinen, puheenjohtaja
Matias Sakko
Pirjo Virtanen

Ryhmä kokoontuu kuukausittain, vaalien lähetessä tarvittaessa useamminkin.

Kunnon vaalityö vaatii hyvän talkootyöryhmän sekä kaikkien ehdokkaiden kannattajajoukkoineen yhteistyötä. Talkootyöryhmään kuuluvat:

Mia Heinonen
Kari Johansson
Jorma Keinonen
Ake Sandelius
Johanna Uschanov
Veijo Virtanen, puheenjohtaja

Jos haluat liittyä mukaan, ota yhteyttä Veijoon veijo.virtanen(at)ity.fi

Koulutusta ehdokkaille

Ehdokkaiksi lupautuneille tarjotaan heti koulutuspaketti, jossa keskitytään kunnalliseen päätöksentekoon ja toimintaan eri luottamuselimissä.  Muuta koulutusta järjestetään tarpeen mukaan. Ilmoita koulutusideoita tai -tarpeita vaalipäällikölle.

Tavoitteena on yhteinen, mukava, reipas ja hyvin suunniteltu  vaalityö. Tule mukaan!

Kirsti Suoranta, vaalipäällikkö