keskiviikko 9. joulukuuta 2020

EtusivuTervetuloa Hämeenlinnan Sosialidemokraattinen Kunnallisjärjestö ry:n kotisivuille!


Tule mukaan tekemään parempaa Hämeenlinnaa!
Tunnetko aktiivisia arjen asiantuntijoita, joita kiinnostavat kaupunkimme asiat? Oletko itse kiinnostunut ympäröivään yhteiskuntaan vaikuttamisesta? Ota yhteyttä!

Noudatamme valtakunnallisia ja alueellisia koronaohjeistuksia. Toistaiseksi emme järjestä isoja kokouksia emmekä julkisia tilaisuuksia. Vaalityö on kuitenkin käynnissä kevään kuntavaaleja varten entistä paremman Hämeenlinnan puolesta.


Muutama viikko kunnallisjärjestön puheenjohtajana

Olen nyt kaksi viikkoa ollut meidän Sosialidemokraattisen kunnallisjärjestömme puheenjohtajana. Yksi tärkeimmistä huomioista on se, että meillä on todella osaavia ja hyvin asioihin perehtyneitä luottamushenkilöitä.
    Tämä perehtyneisyys ja osaaminen ei tule esille virallisissa kokouksissa, mutta vapaammissa asiakeskusteluissa ja asiaviesteissä se tulee hyvinkin esille. Erityisesti jäi mieleen ”valtuuston porinoissa” Kirstin lause: tässä vaiheessa se on jo myöhäistä. Kirsti kun on korostanut sitä, että etenkin uusille valtuutetuille pitää kertoa, miten ja missä vaiheessa asioihin voi vaikuttaa. Toki se on hyväksi joillekin konkareillekin.
    Itselläni on ensimmäinen edustustehtäväkin jo takana, kun olin mukana pääministeriä tapaamassa yhdessä 7 muun paikallisen päättäjän ja kaupunginjohtajan kanssa. Tässä tilaisuudessa korostui kaupunginjohtaja Timo Kenakkalan ja piirin puheenjohtaja Iisakki Kiemunkin osaaminen. 
    Aloitin poliittisen toimintani ammattiyhdistystoiminnan kautta ja liityin Idänpään Työväenyhdistykseen, jossa nousin nopeasti sihteeriksi Pietilän Mimmin toimiessa puheenjohtajana. Vaihdoin työväenyhdistystä silloin, kun pääsin töihin Hämeenlinnan Työväenyhdistyksen toimistonhoitajaksi. Pitihän toimistonhoitajan kuulua yhdistykseen, jolle teki töitäkin. Olin mukana nostamassa Satu Taiveahon eduskuntaan ja toimin hänen maakunta- ja/tai eduskunta-avustajanaan muutamaankin kertaan. Kunnallistoimikunnan jäsenenä ja myöhemmin myös sihteerinä toimin joitakin vuosia. Sen jälkeen onkin ollut hieman matalampaa profiilia ja Hämeenlinnan Työväenyhdistyksen johtokunta on ainoa järjestöllinen luottamustoimi, joka minulla on viime vuosina ollut.
    Nyt on kuitenkin tullut aika taas aktivoitua ja ruveta toimimaan tämän järjestökentän hyväksi!


Terveisin 
Marita Pekkarinen
Hämeenlinnan Sosialidemokraattinen 
Kunnallisjärjestö puheenjohtaja
maritapek(at)hotmail.com
040 5732 340
  Tule sinäkin mukaan reippaaseen ehdokasjoukkoomme!

 
Kuva: Annika Appelroth

Kuvassa vasemmalta Anne Laatikainen ja Kimi-koira, Heidi Leinonen, Kirsti Suoranta ja Jari Nurmi. Kaikki ovat kuntavaaliehdokkaita, paitsi Kimi.      


Hämeenlinnasta Suomen paras kotikunta 

Hämeenlinnan Sosialidemokraatit ovat asettaneet tavoitteet vaalikaudelle 2021 - 2025. Niiden ydin on tehdä Hämeenlinnasta Suomen paras kotikunta, asukkaiden kaupunki, jossa pidetään huolta kaikenikäisistä. Keskeistä on myös monimuotoisesta ympäristöstä huolehtiminen. Palveluita tulee tarjota kaikille asukkaille tasavertaisesti asuinalueesta riippumatta. Esteettömän kaupunkiympäristön tulee tarjota kaikille saavutettavia ja soveltuvia matalankynnyksen liikunta- ja kulttuurimahdollisuuksia. 
    Sosialidemokraatit asettavat tavoitteekseen kaupungin talouden tasapainon sekä sujuvan yhteistyön kaupungin ja yritysten kesken. On tärkeää, että keskitytään välttämättömiin ja kaupungin kehittämisen kannalta keskeisiin investointeihin ja vahvistetaan seudullista elinkeinopolitiikkaa. Kaupungin tulee myös tukea aktiivisesti nuorten ja vaikeavammaisten työllistymistä sekä turvata palvelut pitkäaikaistyöttömille. Työllisyyden kuntakokeilun avulla yhteistyönä oppilaitosten ja TE-keskuksen kanssa rakentuu valmistuvalle nuorelle henkilökohtainen työnhaun malli. 
    Hyvinvoivat kaupunkilaiset tarvitsevat oikea-aikaista, selkeää ja monipuolista viestintää, jolla voidaan lisätä asukkaiden luottamusta tehtäviin päätöksiin. Asukkaita tulee kannustaa ilmaisemaan mielipiteensä ja olemaan mukana kaupungin kehittämisessä. 
    Konkreettisina tavoitteita ovat mm. hoitopolkujen kehittäminen perusterveydenhuollosta erikoissairaanhoitoon. Ikäihmisille mahdollistetaan kuntouttava päivätoiminta ja heidän yksinäisyyttään torjutaan yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa. Lasten ja nuorten eriarvoistumista torjutaan tarjoamalla matalan kynnyksen tukipalveluja ja kehittämällä asiantuntijaverkostoa. Kaavoituksessa huomioidaan erilaiset asumismuodot ja riittävät lähipalvelut koko kaupungin alueella. 
    Hiilineutraalin Hämeenlinnan toteutuminen edellyttää mm. julkisen liikenteen käytön lisäämistä, johon asukkaita kannustetaan toimivia palvelulinjaverkostoja ja liityntäpysäköintipaikkoja lisäämällä sekä keskusta-alueen kevyenliikenteen väylien kehittämisellä. 


Vaalipäällikkö ja vaalityöryhmät
- Kunnallisjärjestön vaalipäälliköksi on nimetty Kirsti Suoranta.
- Vaalipäällikkö toimii vaalityöryhmän puheenjohtajana ja muut jäsenet ovat: Mika Einiö, Mia Heinonen, Erkki Nurminen ja Mirja Piiroinen. Lisäksi vaalityörymään kuuluvat Kunnallisjärjestön pj Irja Appelroth, varapj Kari Johansson, vientintätyöryhmän pj Sulevi Pellinen ja talkootyöryhmän pj Veijo Virtanen.
Kolmas vaalityöryhmän alatyöryhmä on ohjelmatyöryhmä, jota vetää vaalipäällikkö.

Vaalityöstä
Vaalityön päälinjat; tavoitteena monipuolinen täysi lista ja ykköspaikka Hämeenlinnassa, ehdokkaita kaikista puolueosastoista ja  kansantajuinen, ymmärrettävä vaaliohjelma.
Onnistumisen edellytyksenä on monipuolisen ehdokaslistan lisäksi saumaton yhteistyö kunnallisjärjestön ja kaikkien puolueostojen kesken sekä onnistunut viestintä ja mainonta, jossa hyödynnetään digitaalisuuden mahdollisuudet monipuolisesti.
Vaalipäivä
Vaalipäivä on 18.4.2021 ja ennakkoäänestys kotimaassa 7.-13.4.2021.
Tulokset vahvistetaan 21.4. ja uudet valtuustot aloittavat työnsä 1.6.2021.

Kohti vaalimenestystä, mukavaa  joulu- ja vuodenvaihtumisaikaa!

Kuntavaaliehdokkaiden kommentteja ja kirjoituksia kootaan Kuntavaaliblogit-sivulle.