Kuntavaaliblogit

 Tälle blogi-sivulle kootaan Hämeenlinnan sosialidemokraattien kuntavaaliehdokkaiden kirjoituksia erilaisista vaaleissa ajankohtaisista aiheista.Lähetä kirjoituksesi (ja halutessasi oma kuvasi jo ennen varsinaisten vaalikuvien ottamista) osoitteeseen sulevi.pellinen@proviestinta.fi. Kirjoituksen toivottu enimmäismitta on 1 200 merkkiä. Laita sähköpostin otsikoksi Ehdokasblogi. 

HÄMEENLINNA - Suomen paras kotikunta   

            

Luet Hämeenlinnan sosialidemokraattien ohjelmatyöryhmän kuntavaalitavoitteista kertovan blogisarjan ensimmäistä blogia. Seuraavat ilmestyvät tulevien kahden viikon aikana. Blogit kertovat sosialidemokraattien tulevalle vaalikaudelle asettamista tavoitteista.

 

8.2.2022


Valtuustokaudella jättämämme aloitteet tukevat Lapsiystävällinen Hämeenlinna -ohjelmaa


Hämeenlinnan kaupunginvaltuusto käsitteli tänään 8.2.2021 Lapsiystävällinen Hämeenlinna -ohjelmaa. Valtuustoryhmämme on jättänyt vaalikauden aikana useita lasten ja nuorten hyvinvointia tukevia aloitteita. Aloitteet tukevat Lapsiystävällinen Hämeenlinna -ohjelman pitkän tähtäyksen ajatusta tukitoimien painopisteen siirtymisestä korjaavista palveluista ennaltaehkäiseviin tukitoimiin.

    Valtuustoryhmämme on esittänyt muun muassa Ohjaamon palvelujen vahvistamista sekä lastenpsykiatrin ja neuvolapsykologin palkkaamista. Kouluihin olemme esittäneet lisää joustoluokkia ja tänään jätimme aloitteen psykiatristen sairaanhoitajien palkkaamiseksi kouluihin. Olemme jättäneet myös aloitteen eroperheiden lapsille koulukuljetuksen järjestämisestä molempien vanhempien kodista.  Kannatamme ennaltaehkäisevien palvelujen vahvistamista. Toivomme, että aloitteemme liitetään osaksi ohjelmatyön jatkotyöskentelyä.

    Tulevan valtuustokauden tavoitteissamme on lisäksi esitys lasten ja nuorten harrastustoiminnan tukemisesta siten, ettei perheen taloudellinen asema ole harrastamisen esteenä. Olemme tällä valtuustokaudella jättäneet aloitteen Pullerin tekonurmen ympärivuotisesta käytöstä. Se lisäisi lasten ja nuorten harrastusmahdollisuutta.


Kirsti Suoranta, valtuutettu, kh:n jäsen

www.kirstisuoranta.fi


5.2.2021


Oikeudenmukainen maailma


Tiedämme hyvin - sinä ja minä ja jokainen Hämeenlinnassa, miljoonat ihmiset muualla Suomessa ja miljardit maailmassa - että jok'ikisen ihmisen elinvoimaa parhaiten tukevat asiat elämässä perustuvat oikeudenmukaisuuteen ja tasapuolisuuteen. Tiedämme, mutta mitä voimme ja mitä aiomme tehdä?

    Kerron oman näkemykseni siitä mitä voimme tehdä, jotta Hämeenlinna, Häme, Suomi, lopulta koko maailma todella olisi hyvä ja turvallinen paikka elää. 

    Voimme osoittaa, että välitämme ympäristöstä, jossa elämme. Se tarkoittaa, että välitämme eläimistä ja eläinkunnasta sekä kanssaihmisistä.

    Ympäristöllä, josta osoitamme välittävämme tarkoitan yhtä lailla pihapiiriä ja puistikkoa; yhtä hyvin pitäjän raittia ja metsää kuin kaupunkikeskustan kortteleita ja katuja. 

    Eläimet joista välitämme ovat minusta kotipiirin eläimiä, omista ja kanssaihmisten lemmikeistä tilojen eläimiin. Kaiken ja kaikkien elinvoiman puolesta meidän on syytä välittää yhtä lailla luonnossa vapaana elävistä eläimistä.

    Kanssaihmisillä tarkoitan erityisesti ihmisiä kunkin omassa elämänympäristössä. Kanssaihmiset ovat minulle myös muita suomalaisia, ja ihmisiä muissa maissa ympäri maailmaa.

    Uskon ja katson ihmisoppimisen pedagogian ja psykologian perusteella, että aivan jokainen meistä antaa, millä hyvänsä oikeudenmukaisella ja välittävällä teolla, erittäin arvokkaan mallin kelle tahansa toiselle kanssaihmiselle. Tiedonvälityksen kautta tämä mallin antaminen tavoittaa nykyisin ihmiset kaikkialla maailmassa. 

    Reiluutta edustavat teot tuottavat lisää reiluutta.

Jari Nurmi


Enemmän ajatuksistani voit lukea seuraavista osoitteista


29.1.2021


Talous ja elinvoima


Me sosiaalidemokraatit haluamme yhdessä kaupunkilaisten kanssa olla tekemässä tasapainoista ja kestävää taloutta Hämeenlinnassa. Haluamme turvata kaupunkilaisten palvelut ja huolehtia samalla siitä, että kaupungin talous saadaan kuntoon. Meidän tulee tehdä tarvittavia investointeja, jotta saadaan kaikille asukkaille ja työntekijöille terveet, turvalliset ja nykyaikaiset tilat. Näillä investoinneilla luomme myös alueelle työpaikkoja. 

    Meidän mielestämme kaupungin tulee tukea kaikin keinoin ihmisten työllistymistä ja varmistaa, että alueella jo olevat yritykset pärjäävät, ja että alueelle tulee lisää uusia yrityksiä. Tämän takia on tärkeää tehdä yhteistyötä myös seudullisesti ja edistää esim. MORE-alueen (Moreeni-Rastikangas) kehitystä ja tehdä alueesta merkittävä työpaikka- ja logistiikkakeskittymä. Lisäksi pitää huolehtia myös pitäjien vetovoimasta, jotta sielläkin on toimitiloja ja vapaita tontteja niin yrityksille, kuin asukkaille.

    Uusi Assi-sairaala on tärkeä Hämeenlinnan kaupungille monessakin mielessä, sairaala on alueella merkittävä työllistäjä rakennusaikana ja luonnollisesti sen jälkeenkin. Meillä on Assin valmistuttua loistavaa terveydenhuoltoa olemassa lähellä ja näin ollen sairaala tuo sitä pito- ja vetovoimaa. 

    Meidän mielestämme kaupungin tulee huolehtia myös omista työntekijöistä. Huolehditaan työssä jaksamisesta ja koulutetaan henkilökuntaa. Vaikka haetaan säästöjä talouden kohentamiseksi, niin kaikkea ei saa ottaa työntekijöiden selkänahasta.

    Sosiaalidemokraattien mielestä kaupungin tulee toimia ensisijaisesti mahdollistajana ja edistää kaupungin kehitystä. Kehitystä pitää tehdä kaupunkilaisia kuunnellen. On myös tärkeää mahdollistaa ja lisätä alueen yritysten ja oppilaitosten yhteistyötä.

    Tulevaisuuden Hämeenlinnassa on otettava huomioon asukkaiden sujuva, ihmisläheinen arki. Tavoitteena on asukasluvun, talouden ja työllisyyden kasvu, jolla turvataan kaupungin talouden tasapaino. 


Timo Viitanen, pääluottamusmies, kuntavaaliehdokas,  kaupunginhallituksen jäsen ja kaupunginvaltuutettu


29.1.2021


Vaikuttaminen ja viestintäHämeenlinnan sosialidemokraattien tavoitteena on lisätä kaupunkilaisten vaikutusmahdollisuuksia ja tiedon saamista. Me haluamme, että kaupungin viestintää vahvistetaan omana toimintana. Meille on tärkeää, että kaupunki pystyy nopeasti reagoimaan kaupunkilaisia askarruttaviin kysymyksiin.

    Ennakoiva ja oikea-aikainen viestintä on myös kaupungin kehittämisen ja hankkeiden etenemisen kannalta tärkeää. Tulevista uudistuksista on hyvä tiedottaa kaupunkilaisia jo suunnitteluvaiheessa ja näin rohkaista sekä osallistaa kaupunkilaisia kertomaan omia ajatuksiaan. Pienellä, mutta kuitenkin tehokkaalla toimella lisätään myös luottamusta kaupungin toimintaan. 

    Hyvä viestintä on kahdensuuntaista. Myös kaupunkilaisille pitää antaa mahdollisuus kertoa mielipiteensä heitä koskeviin asioihin. Kaupungin suunnittelua ja kehittämistä voidaan tehdä nämä huomioiden. Kaupunkilaisten vaikutusmahdollisuuksien lisäämiseksi seuraavalla valtuustokaudella pitää perustaa säännöllisesti kokoontuvia kaupunginosien ja pitäjien vaikuttajatyöryhmiä. Näissä vaikuttajaryhmissä on myös luottamushenkilöedustus, joiden tehtävä on tuoda ryhmissä tuotuja ajatuksia kaupungin päätöksentekoon. 

    Kaikki kaupunkilaiset eivät käytä sosiaalista mediaa ja siksi tarvitsemmekin sosiaalisen median rinnalle sähköisen kuntalaiskirjeen, joka julkaistaan säännöllisesti ja jossa kaupungin johtavat viranhaltijat kertovat konsernin ajankohtaisista asioista. Haluamme kannustaa kaupungin viranhaltijoita aktiiviseen vuoropuheluun kaupunkilaisten kanssa ja vastavuoroisesti kaupunkilaisia aktiiviseen osallistumiseen oman kaupungin kehittämisideoinnissa.


Anne Laatikainen, sosialidemokraattisen valtuustoryhmän pj. 2019-2021, kuntavaaliohjelmatyöryhmän jäsen 


28.1.2021


Terve ja hyvinvoiva Hämeenlinna


Toimivat julkiset sosiaali- ja terveyspalvelut palvelut ovat meille Sosialidemokraateille tärkeitä. Lähipalvelujen ja erikoissairaanhoidon palvelujen riittävä kattavuus ja laatu tulee turvata. Yhteistyö perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välillä on tärkeää niin, että palvelut ovat toimivia, ja hoito sujuvaa. Pitämällä asiakasmaksut kohtuullisina voimme turvata jokaisen mahdollisuutta hakeutua palvelujen piiriin. Huomiota haluamme kiinnittää myös kotona omaista hoitavan tukemiseen. Liikuntapaikkojen ja pöyräilyreittien kunnosta huolehtimalla ja kulttuuritarjonnalla haluamme edistää mielen hyvinvointia ja terveyttä.

    Sosiaali- ja terveyspalveluissa haluamme kiinnittää huomiota palvelujen toimivuuteen. Kaupunkilaisena saat tarvitsemiasi lähipalveluja omalla terveysasemallasi tai tulevaisuuden sote-keskuksessa. Tavoitteena on kehittää toimintaa niin, että vastaanottoaikoja on saatavilla, ja palvelut voidaan toteuttaa moniammatillisesti tarpeesi mukaan. Laadukkaan palvelun turvaamiseksi haluamme panostaa siihen, että kaupungin työpaikat ovat vetovoimaisia.

    Yhteistyö perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välillä on tärkeää, että tieto kulkee ja voidaan välttää turhia ja päällekkäisiä tutkimuksia. Palvelut tulee mahdollisuuksien mukaan järjestää julkisena toimintana. Palvelujen pirstominen lisää rajapintoja eri toimintojen välille ja heikentää toiminnan kehittämistä. Sairaanhoitopiirin valtuuston 15.12.2020 hyväksymä päätös Assi-sairaalan rakentamiseksi on tärkeä erikoissairaanhoidon palvelujen turvaamiseksi Hämeenlinnassa.  

    Haluamme pitää asiakasmaksut kohtuullisina, jotta oikeus yhdenvertaiseen palvelujen saamiseen toteutuu. Heikko taloudellinen tilanne ei saa olla este palvelujen piiriin hakeutumiselle. Tällä valtuustokaudella saimme Hämeenlinnassa aikaan tärkeän päätöksen  asiakasmaksun alentamisesta tai perimättä jättämisestä. Uusia muutoksia palvelujen maksuttomuuteen ja maksukattoon tulee 1.7.2021, kun uusi asiakasmaksulaki astuu voimaan. Perusterveydenhuollon hoitajavastaanotoista ja poliklinikan alaikäiselle antamasta hoidosta ja tutkimuksesta tulee maksuttomia. Mielenterveyspalvelujen maksuttomuus selkiytyy.  Maksukatto myös laajenee muun muassa suun terveydenhuoltoon ja terapiaan. 

    Kotona omaistaan hoitava mahdollistaa sen, että omainen voi asua kotona mahdollisimman pitkään. Lain mukaan omaishoidon tuki on kunnan vuosittaiseen määrärahaan sidottua tuen myöntämistä. Hämeenlinnassa tuki kuitenkin myönnetään jokaiselle kriteerit täyttävälle omaishoidettavalle ja hänen hoitajalleen. Tätä linjaa tulee jatkaa. Yhtä tärkeää on myös omaishoitajan jaksamisen tukeminen.   

    Kuntien tehtävänä on myös terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen. Liikunnalla on suora vaikutus ihmisen terveyteen. Tätä haluamme tukea huolehtimalla liikuntapaikkojen ja pyöräteiden hyvästä kunnosta. Kulttuurin avulla voi toteuttaa itseään ja keskittyä mielihyvää tuottaviin asioihin. Tällä on vaikutusta mielen koettuun terveyteen ja kokemukseen hyvästä elämästä.Tämän vuoksi myös kulttuuripalvelujen tarjoaminen kaupunkilaiselle on meille tärkeää.


Kirsi Hultin, laboratoriohoitaja, palveluvastaava, kuntavaaliehdokas SDP Hämeenlinna, ohjelmatyöryhmän jäsen
22.1.2021


Hiilineutraali Hämeenlinna ja elinympäristö


Hämeenlinnassa on jo tehty hyviä päätöksiä hiilineutraaliutta kohti. Meillä muun muassa seurataan rakennusten energiatehokkuutta ja kasvihuonepäästöjen määrää. Työpaikat tukevat myös vähempipäästöistä työmatkojen tekoa. Me haluamme tulevaisuudessa edistää entistä enemmän kestävää kehitystä. Julkisen liikenteen saatavuutta Hämeenlinnan alueella tulee parantaa. Haluamme luoda kaupunkiin toimivat palvelulinjaverkostot sekä liityntäpysäköintipaikat niin, että kuntalaisten on helpompi käyttää julkista liikennettä. Osana kestävää kehitystä, kierrätys- ja keräyspisteitä tulee lisätä koko kaupungin alueella.


Julkisen liikenteen lisäksi haluamme edistää pyöräilyä sekä turvallisen ja monipuolisen elinympäristön rakentamista. Keskusta-alueen kevyen liikenteen väyliä tulee kehittää erilaiset käyttäjät huomioiden. Kaupunki kuuluu kaikille! Haluamme edistää esteettömyyden toteutumista, keskustassa tulee voida liikkua niin jalan, pyörällä, apuvälineiden kuin lastenrattaiden kanssa.


Yhdenvertaisuuden toteutuminen on meille tärkeää, on kyse sitten elinympäristöstä tai sen palveluvalikoimasta. Kaavoituksessa tulee huomioida monipuolisesti erilaiset asumismuodot ja riittävät lähipalvelut sekä kilpailukykyiset hinnat koko kaupungin alueella. Haluamme, että lähikirjastopalvelujen yhteydessä tarjotaan myös kaupungin muita palveluita, kuten virkamiespalveluita joustavasti ennalta sovittuina ajankohtina.


Olemme ylpeitä monipuolisesta kaupungistamme. Haluamme edistää monimuotoisten elinympäristöjen lisäksi myös Evon alueen kehittymistä. Edistämme Evon retkeily- ja tiedepainotteisen kansallispuiston perustamista.


Heidi Leinonen, ohjelmatyöryhmän jäsen


14.1.2021


Ikäystävällinen kaupunki 


Me Hämeenlinnan Sosialidemokraatit haluamme tukea ajatusta turvallisesta ikääntymisestä. Pidämme tärkeänä työtä, jolla pyritään torjumaan yksinäisyyttä ja eriarvoistumista. Näemme oleellisiksi toiminnoiksi erilaiset ikääntyville suunnitellut tukipalvelut, joiden avulla voidaan mm. tuoda vaihtelua arkeen. Meille on myös tärkeää se, että ihminen saa riittävän hoivan ja hoidon luotettavasti, silloin kuin sitä tarvitsee.

    Ikääntyvien yksinäisyys on ilmiö, johon mielestämme tulisi reagoida nopeasti ja monin tavoin. Etsivän vanhustyön lisäksi tarvitaan keinoja, joilla sosiaalisia kontakteja voitaisiin ylläpitää, lisätä ja vahvistaa. On tärkeää, että jo olemassa olevista toiminnoista ja palveluista kerrottaisiin ikääntyville aktiivisesti ja samalla pohdittaisiin lisää ratkaisuja ikääntyvien yksinäisyyden vähentämiseksi. Seniorikahvilat, harrastekerhot sekä erilaiset ”juttutuvat” ovat hyviä esimerkkejä paikoista, jossa voi tavata toisia matalalla kynnyksellä. Yksinäisyyden torjumisessa näemme yhtenä oleellisena tekijänä yhteistyön lisäämisen muun muassa kolmannen sektorin kanssa. 

    On hyvä ottaa huomioon se, että vanhetessaankin ihminen voi haluta vaihtelua kotiarkeen, vaikka mm. fyysinen toimintakyky heikkenisi. Ikääntyville suunnattu, kuntouttava päivätoiminta on tässä yksi tärkeä tukipalvelu, johon tulisi kaikilla olla mahdollisuus osallistua. Tutkitusti on saatu näyttöä, että sosiaalisen tuen ja -suhteiden sekä aktiivisuuden merkitys toimivat terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitäjinä. Myös erilaisissa sosiaalisissa rooleissa toimiminen saa ihmisen uskomaan omiin kykyihinsä sekä pitämään itsetuntoaan yllä. (Tiikkainen 2013: 290).

    On ensiarvoisen tärkeää, että ikääntyvä saa sairastuessaan laadukasta, riittävää, oikea-aikaista hoivaa ja hoitoa. Me haluammekin pyrkiä varmistamaan hoitajamitoituksen ja hoivan laadun valvonnan toteutumista. On myös hyvä muistaa, että ikääntynyt tulee kohdata oman elämänsä asiantuntijana ja aktiivisena toimijana toimintakyvyn muutoksista huolimatta.  Arvokas vanhuus kuuluu kaikille.


Tiia Nurminen, Geronomi (YAMK), kuntavaaliehdokas SDP Hämeenlinna, ohjelmatyöryhmän jäsen


Lähde:

Tiikkainen, Pirjo 2013. Sosiaalinen toimintakyky. Teoksessa Heikkinen, Eino- Jyrkämä, Jyrki- Rantanen, Taina (toim.) Gerontologia. Helsinki. Duodecim 284-290
12.1.2021


Asukkaiden kaupunki
 
Me Hämeenlinnan sosialidemokraatit haluamme kehittää Hämeenlinnaa ja tarjota kaupungin asukkaille hyvätasoiset peruspalvelut sekä miellyttävän elinympäristön. Kehitämme ja  rakennamme hyvää tulevaisuutta yhteistyössä kaupunkilaisten kanssa. 
     Sosialidemokraatit haluavat vahvistaa asukkaiden kaupunkia, jossa on tilaa eri toimijoille; kaupunkia, joka kuuntelee asukkaitaan ja jonka talous tasapainottuu. 
 
Lapset, nuoret ja perheet
 
Haluamme, että lasten, nuorten ja perheiden Hämeenlinnassa on toimivat ja turvalliset päiväkodit sekä koulut. Suunnitteilla olevat korjaus- ja rakennusinvestoinnit tulee toteuttaa. Toimivuuden lisäämiseksi tulee kuunnella tilojen käyttäjiä eli henkilöstöä sekä lapsia ja nuoria. Tilojen ei tarvitse olla yksilöllisiä eikä ylellisiä. Riittävä henkilöstö ja johtaminen tulee taata.
     Lasten ja nuorten eriarvoistumista haluamme vähentää tarjoamalla matalan kynnyksen tukipalveluja sekä kehittämällä asiantuntijaverkostoa. Ohjaamolle ja Etsivälle nuorisotyölle tulee taata riittävät toimintamahdollisuudet. Pulmatilanteisiin ja mahdollisiin ongelmiin tulee puuttua mahdollisimman varhain. Haluamme saada painopisteen siirretyksi korjaavista palveluista ennaltaehkäiseviin palveluihin. Toimintaa on mielestämme kehitettävä yhteistyössä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. 
    Harrastustoiminnalla on tärkeä rooli lasten ja nuorten kasvun tukemisessa. Tavoitteenamme on, että harrastustoimintaa tuetaan takaamalla yksi harrastus jokaiselle lapselle. Perheen taloudellinen tilanne ei saa olla harrastamisen esteenä. Päätöksenteossa asiaa voidaan tukea esimerkiksi korottamalla yhdistyksille tai seuroille jaettavien avustusten summaa, jolloin ne voivat pienentää harrastusmaksuja. 
    Haluamme panostaa Lapsiystävällinen Hämeenlinna -työhön. Lasten, nuorten ja perheiden tukeminen on viisas, hyvä sijoitus tulevaisuuteen.

Kirsti Suoranta. vaalipäällikkö

14.12.2020
Lasten koulukuljetus järjestykseen kaikissa perheissä

Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä teki tammikuussa 2018 aloitteen koulukyydin järjestämisestä molempien vanhempien luota silloin kun vanhemmat asuvat eri osoitteissa. Aloitteeseen kertyi 39 nimeä eri valtuustoryhmistä.    
    Perusopetuslain mukaan kunnalla ei ole velvollisuutta järjestää maksutonta koulukuljetustamuusta kuin lapsen virallisesta osoitteesta. Lainsäädännöllistä estettä kuljetuksen järjestämiseksi molempien huoltajien luota ei siis ole. Kunta voisi omalla päätöksellään järjestää koulukuljetukset laissa säädettyä laajemmin.            Hämeenlinnan sivistys- ja hyvinvointilautakunta päätti tehtyjen selvitysten jälkeen elokuussa 2018, ettei etuutta maksuttomaan koulukuljetukseen laajenneta. Perusteena olivat koulukuljetusten kasvavat kustannukset ja kuljetussuunnittelun tehokkuuden lasku. Aloite jäi kuitenkin seurantaan.
    Lautakunta sai 9.12.2020 käsiteltäväkseen Hämeenlinnan kaupungin esi- ja perusopetuksen kuljetusperiaatteet. Tein käsittelyn aikana näin kuuluvan muutosehdotuksen  ”Sivistys ja hyvinvointilautakunta päättää, että hämeenlinnalaisille perheille tehdään kysely, jossa kysytään, olisiko maksuttomalle koulukuljetukselle tarvetta myös toisesta kodista, jos lapsi asuu vuoroviikoin eri vanhemmalla? Kartoitetaan, kuinka paljon mahdollisia lapsia olisi, sekä tämän myötä kustannuksia. Nämä tiedot tuodaan lautakuntaan.”
    Ehdotus hyväksyttiin ja liitettiin lautakunnan pöytäkirjaan.  
    Tärkeintä on, että tämä koulukuljetusasia jää elämään tämän lautakunnan jälkeenkin.

Mia Heinonen, Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan jäsen, kuntavaaliehdokas  
Tämä blogi on tiivistelmä kirjoituksestani blogipalstallani  www.politiikanpunainenpaholainen.blogspot.com 

10.12.2020

Voiko enemmistö olla aina väärässä?

Hämeenlinnan politiikka -sivustolla kirjoitetaan paljon siitä, miten nykyiset päättäjät tekevät vääriä päätöksiä ja kaikki pitäisi panna vaihtoon. Pohdiskelen, miten on mahdollista, että enemmistö kaupunkilaisten äänestämistä päättäjistä voi aina olla väärässä. Mietin myös sitä, vievätkö ei-asenne tai negatiivinen ajattelu todella asioita eteenpäin. 
    Hämeenlinnassa, niin kuin kaikkialla muuallakin, tarvitaan tulevaisuuteen suuntaavaa, positiivista ajattelua ja kehittämismyönteisyyttä. Tämä ei tarkoita pilvilinnoja tai liian suuria haaveita vaan tulevaisuuden tarpeet huomioon ottavaa kehittämistä.
    Tulevan valtuuston toiminnan kannalta parasta on, jos päättäjinä on sekä aiemmin mukana olleita että uusia päättäjiä. Tällaisesta syntyy mielestäni paras, toimivin kokonaisuus.
    Tällä hetkellä demariehdokkaissa suostumuksensa antaneista on nykyisen valtuustoryhmän jäseniä 13 ja uusia ehdokkaita 25. Ehdokashankinta on edelleen käynnissä ja tavoitteena on täysi lista eli 76 ehdokasta. Aikaa on maaliskuun alkupuolelle saakka. 
Kirsti Suoranta, vaalipäällikkö 


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.